A Casa-Museo | O Museo | Historia

Do 4 de maio de 1956 proveñen as primeiras noticias formais da creación do museo a través da acta de doazón das herdeiras finais: dona Manuela esteban Collantes y Sandoval, condesa viúva de Torre de Cela, e dona María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, marquesa viúva do xeneral José Cavalcanti.

 

Filla e nora de dona Emilia, ambas estiveron presentes no acto de doazón en Madrid, na rúa Goya, número 23, residencia de dona Blanca Quiroga. Na acta de doazón pódese ler o seguinte:

 

“(...) deseo de honrar la memoria de la escritora Doña Emilia Pardo Bazán (...), y teniendo presente la noble adhesión y entrañable afecto que aquella sentía por la Real Academia Gallega, se concreta tal deseo en la creación de un Museo Emilia Pardo Bazán y cesión de la casa descrita a dicha Real Academia, a cambio de ésta asistir y proveer al cuidado y conservación del Museo”.

  

Contido completo do artigo

 

historia01

historia02

© 2010 Real Academia Galega. Reservados tódolos dereitos. Condiccións de Uso | Marcas rexistrada | Declaración de privacidade