Catálogo da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán


Emilia Pardo Bazán e Pablo Picasso. Ano 2015

 

La Tribuna. Cadernos de estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán

Revista de carácter científica vinculada á divulgación da vida e obra de Emilia Pardo Bazán; na revista poderán consultar artigos asinados polos investigadores e estudosos da figura da escritora herculina.

 

Os seguintes números:


La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán.  A Coruña: RAG, 2003, n.º 1.


La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán.  A Coruña: RAG, 2004, n.º 2.


La Tribuna. Cadernos de estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán A Coruña: RAG, 2005, n.º 3.

 

La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán.  A Coruña, 2006, nª 4.


La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán A Coruña: RAG, 2007, n.º 5.


La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán A Coruña: RAG, 2008, n.º 6.


La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña: RAG, 2009, n.º 7.


La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña: RAG, 2010/2011, n.º 8.

 

La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña: RAG: 2012/2013, nº 9.

 

La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo  Bazán. A Coruña: RAG: 2014/2015, nª10

 

La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán. A Coruña: RAG: 2016, nª 11


 

 
© 2010 Real Academia Galega. Reservados tódolos dereitos. Condiccións de Uso | Marcas rexistrada | Declaración de privacidade